"Τα επτά θηρία"


ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:


Επτά θηρία βασανίζουν το χωριό. Επτά μυθικά ερπετά που τυραννούν τους κατοίκους και η ζωή στον τόπο έχει γίνει αφόρητη.

Η Πασίνα Νενέ βγάζει διαταγή ότι, όποιος καταφέρει να σκοτώσει τα θηρία, θα πάρει την κόρη της γυναίκα του χίλιες λύρες χρυσές σαν χρηματική αμοιβή, και όταν η πασίνα κουραστεί θα πάρει και την διοίκηση του τόπου.
Πολλοί κάτοικοι βρέθηκαν να πολεμήσουν με τα θηρία, αλλά βρήκαν τραγικό θάνατο.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, σύμβολο αγώνα και δύναμης, νικάει τα θηρία.
Το έργο είναι η πρώτη μορφή της πολύ γνωστής παράστασης, "Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι".