Χρησιμοποιείστε τις επιλογές του παραπάνω πίνακα για να υπολογίσετε το συνολικό κόστος μιας παράστασης

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Υπολογισμός Κόστους" και τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν σε αυτόν τον πίνακα.