ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Με σκηνή πλάτους 3 μέτρων, μικροφωνική 150W mono
ή 2 X 200 stereo και αφετηρία την Αθήνα

Για πάνω από 10 παραστάσεις: έκπτωση 20%

Πάρτι – Γενέθλια σε Αθήνα - Πειραιά

 

 

200 €υρώ η κάθε παράσταση

Αθήνα – Πειραια

 

 

200 € η κάθε παράσταση

Μέχρι 200 χιλιόμετρα

0,40 €/km

+ Διόδια

 

220 € αμοιβή

Από 201 μέχρι 250 χιλιόμετρα

0,40 €/km

+ Διόδια

Πιθανότητα ξενοδοχείου

250 € αμοιβή

Από 250 μέχρι 350

0,40 €/km

+ Διόδια

+ ξενοδοχείο

250 € αμοιβή

Από 350 και άνω

0,40 €/km

+ Διόδια

+ ξενοδοχείο

250 € αμοιβή

Νησιά Σαρωνικού

δαπάνη Φεριμπότ

(Ι.Χ. & 2 ατομα)

 

+ Ξενοδοχείο

300,00 €υρώ * η κάθε παράσταση

 

 

Δωδεκάνησα

Όπως περιγράφεται παρακάτω

Κυκλάδες

Σποράδες

Βόρειο Αιγαίο

Νησιά Ιονίου

Επτάνησα

Κρήτη

Κόστος για παραστάσεις σε Νησιά (εκτός Σαρωνικού)

Α΄ τρόπος: Με Αεροπλάνο

  1. Αμοιβή 400 € ανά παράσταση.
  2. Δύο αεροπορικά εισιτήρια αλερετούρ κρατημένα και πληρωμένα από τον διοργανωτή.
  3. Υπέρβαρο των αποσκευών και εργαλείων του συγκροτήματος (γύρω στα 100€ αλερετούρ)
  4. Ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο πληρωμένο από τον διοργανωτή.
  5. Έξοδα εσωτερικών μετακινήσεων
  6. Ματαίωση, παράστασης λόγω καιρικών συνθηκών, αναβολή, ή κενή ημέρα πληρώνεται με το 75% της αμοιβής.

Τα έξοδα αλερετούρ, μπορεί να μοιραστούν σε πολλούς διοργανωτές, αν υπάρξουν περισσότεροι από έναν διοργανωτές (δήμοι, σύλλογοι, κλπ)

 

Β΄ τρόπος: Με πλοίο

  1. Αμοιβή 400 € ανά παράσταση.
  2. Δύο εισιτήρια με καμπίνα αλερετούρ κρατημένα και πληρωμένα από τον διοργανωτή.
  3. Ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο πληρωμένο από τον διοργανωτή.

 

α) Το Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα κοπεί από την εταιρεία μη κερδοσκοπική "Θέατρο των Σκιών" για ασφαλιστικούς μου λόγους.

β) Η εξόφληση της αμοιβής πρέπει να γίνεται το αργότερο ένα μήνα μετά την παράσταση.

γ) Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με 13% ΦΠΑ

Για περισσότερες Πληροφορίες γράψτε μας στην διεύθυνση ή τηλεφωνήστε μας:


Πάνος Καπετανίδης
Πρεμετής 12
187 56 Κερατσίνι

Τηλ: 210.46.16.664
FAX: 210.46.24.098
Κινητό: 6977.357.493e-mail: panoskap@hotmail.com